CIJENA FULL EXCLUSIVE PROGRAMA


Program Summer Work and Travel EXCLUSIVE

€990

   -100€ popusta na cijenu programa za sve studente koji se prijave na nagradnu igru “10 000 klikova za 10 000$”

   + €390 zdravstveno osiguranje (uključen i 5.mjesec i SEVIS)

   + Prijava 0 KN
  • TRAJANJE PROGRAMA DO 4 MJESECA + DODATNI MJESEC ZA PUTOVANJA
  • UKLJUČENO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 5. MJESEC (SAMO KOD NAS)
  • UKOLIKO STUDENT NE DOBIJE VIZU ZADRŽAVA SE SAMO 50€ (SAMO KOD NAS)
  • PLAĆANJE NA 3 RATE
   (TREĆA RATA TEK NAKON DOBIVANJA VIZE)


   

  • Osiguran posao
  • ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TIJEKOM CIJELOG BORAVKA U SAD-u (specijalna ponuda samo u Work and Travel GROUP)
  • Intervju sa američkim poslodavcem uživo u Hrvatskoj i putem skype
  • Usluge osiguravanja smještaja koje ovise o poslodavcu
  • Conference 2018 – konferencija/orijentacija organizatora programa iz SAD-a s ciljem pripreme kandidata za obaveze po dolasku u SAD i obaveze tijekom samog boravka u SAD-u
  • Praktični trening za rad u ugostiteljstvu sa instruktorima iz SAD-a u Hrvatskoj
  • Priprema za polaganje svjetski priznatog tečaja u ugostiteljstvu SERVSAFE (www.servsafe.com) kreiranog od strane Američkog Nacionalnog Udruženja Restorana u SAD. Cijena tečaja iznosi od 300$ do 500$, a u sklopu programa za naše studente je BESPLATAN!
  • Specijalizirani tečaj ENGLESKOG JEZIKA  kreiran prema potrebama programa kao priprema za intervju s poslodavcem i u ambasadi
  • SEVIS (US Department of State elektronsku bazu praćenja studenata) i aplikaciju.
  • Brošuru sa svim informacijama o poslu i mjestu gdje će student boraviti (transport, banke, sigurnost, smještaj, ishrana, bolnice, mjesta za zabavu…)
  • Potpun opis posla i priprema kandidata (npr. posao food servera – kandidat će dobiti upute o načinu rada, jelovnicima u SAD-u, ponašanje prema gostima, njihovim zahtjevima…) za rad u Americi
  • Priprema dokumentacije, zakazivanje i kompletna priprema studenata za razgovor u ambasadi.
  • Pomoć i podrška u prvih nekoliko dana/tjedana nakon dolaska u USA od strane koordinatora programa kao i 24/7 podršku tijekom trajanja cijelog programa od strane ovlaštenih sponzorskih kompanija u SAD-u.
  • Organiziranje orijentacije i kompletne pripreme za pravila programa prije odlaska u SAD, na kojoj je kandidat dužan prisustvovati.
  • Povećanje cijene programa za €40 od 1.prosinca 2018. godine
  • Povratnu avionsku kartu za Sjedinjene Američke Države
  • Troškove izrade vize za SAD .
  • Troškove smještaja tijekom boravka u SAD-u i ishrane studenta ukoliko odabrani posao ne uključuje ove kategorije.

   

  OTKAZNI TROŠKOVI:

  • Ukoliko student NE DOBIJE VIZU, a nije student prve godine i ispunjava sve uvjete:

  1) da je redovno polagao ispite prethodnih 12 mjeseci i da nije ponavljao nijednu godinu na fakultetu,,

  2) da je do sada studirao u kontinuitetu, bez pauza između upisanih godina na fakultetu iz bilo kojih razloga tj. završetak ljetnog semestra na osnovnim studijama mora pratiti upisivanje u tijeku zimskog semestra (u tekućoj kalendarskoj godini), naredne fakultetske godine odnosno diplomskih, specijalističkih ili doktorskih studija,

  3) da nije odbijen ni za jedan tip vize SAD-a u prošlosti,,

  4) da ima minimalno tri položena ispita iz tekuće školske godine,,

  5) da nije prethodno upisivao drugi fakultet,

  6)da nije pravio pauzu između završavanja srednje škole i upisivanja fakulteta, ZADRŽAVA SE SAMO 50€!,

  7) Da je sudjelovao na minimalno 80% predavanja specijalnog tečaja engleskog jezika ZADRŽAVA SE SAMO 50€! !

  • Ako kandidat odustane poslije prijave na program, a prije nego što je dostavio ugovor s poslodavcem, zadržava se 150 €
  • Ako kandidat odustane u slučaju da je već dostavio ugovor s poslodavcem, a prije izrade vize zadržava se 250 €
  • Ako student nije dobio vizu, a ne ispunjava uvjete iz točke 1 zadržava se 250 € (kandidat je dužan nakon intervjua u Američkoj ambasadi dostaviti DS-2019 formular agenciji)
  • Ukoliko kandidat odustane nakon dobivanja vize iz bilo kojeg razloga (pa i objektivnih obiteljskih razloga) novac se ne vraća i kandidat nema pravo na refundaciju.