ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ • Όροι συμμετοχής στο Work & Travel program:

  • Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι φοιητητές σε κάποια απο τα τριτοετή,τετραετή η πενταετή προγράμματα σπουδών,μεταπτυχιακού ή και διδακτορικού
  • Ο φοιτητής πρέπει να έχουν επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας (αυτό διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με μεταξύ του υποψηφίου και του εργοδότη)

   

 • Επίσης:

  • Συνιστάται να είναι σε ηλικία μεταξύ 18 και 28 ετών
  • Να έχουν ομαδικό πνεύμα,να είναι ευέλικοι και συνεργάσιμοι
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να εργαστούν
  • Να έχουν έγκυρο διαβατήριο το οποίο θα ισχυεί μέχρι 01.06.2018.